מהו היתר בניה?

היתר בניה הינו האישור החוקי, שניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה להקמת מבנה.
היתר בניה מלמד מהו היקף זכויות הבניה למבנה, תיאור המבנה המתוכנן וגודל השטח עליו יוקם המבנה.
הבקשה להיתר תיערך ע"י האדריכל, שמתכנן את המבנה, ותוגש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שבתחום התכנון שלה
המבנה אמור להיבנות.
הועדה מתכנסת אחת למספר שבועות ומוסרת את החלטתה בתוך שלושה חודשים לכל היותר. לאחר הדיון בוועדה
ייכתב פרוטוקול, אשר יכלול את ההחלטה ואת רשימת התנאים לצורך קבלת ההיתר. פרוטוקול הועדה יימסר הן לאדריכל
והן למגיש הבקשה.

העבודות והשימושים המחייבים קבלת היתר:

• התווית דרך, סלילתה וסגירה.
• הקמה של בנין, הריסתו והקמתו בשנית.
• כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר.
• היתר הבניה עצמו יכלול את תשריט הבקשה ("גרמושקה") אליה יוצמד טופס חתום, עם פרטי הבקשה המלאים.
  קבלת ההיתר מותנית בתשלום אגרה.
ההיתר תקף לשנה, אך אם יונחו יסודות למבנה יוארך תוקפו ל- 3 שנים.

תוספת בניה

תוספת בניה היא תוספת שטחים למבנה קיים. לכאורה, נראה כי הוצאת היתר בניה לתוספת בניה הינו הליך פשוט מאוד
אך הדבר כרוך בקבלת אישורים ועמידה בתקנים רבים המוגדרים לפי החוק.
על מנת לבנות תוספת בניה לנכס, חשוב לעשות עבודת הכנה יסודית ולהצטייד בכל המסמכים הדרושים. בהגדרה של
תוספות בנייה נכללות הוספה או סגירת מרפסת, בנייה על הגג, ניצול הגג לצרכים שונים, הוספת ממ"ד, פרגולות גדרות 
או חדרי שירות ובניית חדר נוסף הצמוד למבנה הקיים.

מתי מותרת תוספת בנייה ?

על פי חוק, לא לכל מבנה ניתן לעשות תוספת בניה. קבלת היתר בנייה עבור תוספת תישקל על ידי
הרשויות במקרים הבאים:
• כשלא נוצלו מלוא זכויות הבנייה בנכס – טרם בניית כל בית או דירה, מתקבל אישור בנייה מן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
• במידה ובזמן הבנייה לא נוצל מלוא השטח (או זכויות אחרות) ניתן במועד מאוחר יותר לבקש לנצלן עבור תוספת בנייה.
• עדכון תב"ע – כשבתוכנית בניין עיר (תב"ע) מעודכנת ניתנות זכויות נוספות לבנייה.
• שטח שירות – ניתן להוסיף תוספת בנייה כאשר מדובר בשטח שירות. שטח שירות מוגדר כאחד מן הבאים:
  • מרתף (עד גובה 2.5 מטר),
  • מחסן, חניה, חדר כביסה,
  • חדר או שטח המשמש לאכסון ותפעול כמו חדר אשפה או חדר ציוד לחימום מים.
• תוספת ממ"ד – לאחר מלחמת המפרץ, הותקנה תקנה אשר מתייחסת לממ"ד כשטח שירות ומטרתה תמרוץ בעלי בתים
  ודירות להוסיף ממ"ד לנכס. בעקבות התקנה ניתנה אפשרות להוסיף לכל דירה או בית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) גם אם
  שטחו אינו כלול באחוזי הבניה המותרים לנכס.


| מהו היתר בניה |

facebook

linkedin
  • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
נקסט מדיה - בניית אתרים לעסקים