מהי בקשה להיתר ?

בקשה להיתר נערכת על רקע מפה טופוגרפית מעודכנת לחצי שנה אחרונה ותוגש לוועדה המקומית ערוכה בידי אדריכל,
מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין, בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות),
התשכ"ז-1967 אשר קובעות מי רשאי לערוך את הבקשה על פי מורכבות המבנה.

הבקשה להיתר בניה תבוצע בהתאם לטופס בקשה להיתר (טופס מספר 1) ותכלול בין היתר:
נתונים על הגוש והחלקה של השטח המדובר, כתובת, פרטים מלאים וחתימות של מגיש הבקשה,
האדריכל והמהנדס, פרטי בעלי הזכויות בנכס וחתימותיהם,

פרטים מלאים וחתימות של אחראי לביצוע ואחראי לביקורת, מהות הבקשה:
עבור מה מבוקש ההיתר, פירוט חומרי בניין, תכנון הבניין המבוקש בכל המפלסים,
חישוב שטחים, כולל תרשים ובו פירוט שטחי הבנייה המבוקשים, חזיתות וחתכים.

בעת הגשת בקשה להיתר לוועדה המקומית נדרשים תנאי סף הכוללים את הבקשה להיתר,
תיק מידע חתום, נסח מקרקעין ותשלום פיקדון.


| מהי בקשה להיתר |

facebook

linkedin
  • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
נקסט מדיה - בניית אתרים לעסקים