היתר בניה ותוספת בניה

היתר בניה הוא האישור שמעניקה הועדה המקומית לתכון ולבניה, בהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו, ובהתאם  לזכויות והוראות
הבניה שנקבעו בתכנית החלה במקום.
בניה או שימוש ללא היתר או בניגוד להיתר היא עברה פלילית.

חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 ותקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) התשכ"ז – 1967, קובעים מהם
המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר לתוספות בניה, ביניהם :
• הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.
• כל תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים. לדוגמה: חניה מקורה, הקמת גדר, פרגולה, סככה, תוספת בנייה.
• שינוים פנימיים הפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.
• התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.
• שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים.
• הצבת מבנה זמני, מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו'.
• כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה אשר כוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.
• כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה.
    

תוספת בניה

קבלת היתר בניה עבור תוספת בניה תישקל על ידי הרשות המקומית ותאושר כאשר לא נוצלו כל זכויות הבניה בנכס, במידה וקיימת
תכנית בנין עיר בתוקף המאפשרת הגדלת זכויות הבניה, או שמדובר בשטח שירות (מחסן, חניה, חדר כביסה, מרתף, חדר אשפה
או ממ"ד).

מה נדרש לעשות כשמעוניינים בתוספת בניה?

זכויות הבנייה של כל מבנה מפרטות את היקף הבנייה האפשרי במבנה המדובר והן נקבעות בתוכנית בניין עיר.
במקרה וישנם זכויות בנייה שלא נוצלו, ניתן לבקש היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
כאשר מעוניינים לבנות תוספת בניה, יש כללים שונים לביצוע המשימה ותהליך קבוע שכל אחד צריך לעבור. הדרך
לאישור תוספת הבניה אינה פשוטה ויכולה להימשך זמן רב עד לקבלת האישורים המתאימים והנחוצים על מנת לבצע זאת.
התהליך כולל התייעצות עם אנשי מקצוע כמו אדריכל שיוכל לעזור מאוד בייעוץ והכוונה נכונה בכל מה שקשור לתהליך
הבנייה או השיפוץ משום שהוא מכיר את תקנות הבנייה.

על מנת להגיש בקשה לתוספת בניה, חשוב להיעזר במהנדס בניין מקצועי שיבדוק את המבנה, יכין תוכנית קונסטרוקציה,
יעשה את כל החישובים, יבדוק את כמות החומרים הדרושים ומשך העבודה ורק על פי כל הממצאים שנמצאו יתכנן את
התוספת ויגיש את התוכניות והבקשה לביצוע עבודת תוספת בניה.

היתר בנייה לבניית מבנה חדש או להריסת מבנה קיים – כל אזרח המעוניין באישור מבנה חדש או הריסתו של מבנה
קיים חייב לצרף לבקשתו לועדה לתכנון ולבנייה פירוט מלא של תוכניותיו. פירוט זה צריך לכלול: מפרט הנדסי, פירוט
של מתחמים חיוניים (חנייה או חדר אשפה), תרשימי מערכות שונות (מערכת הביוב). בנוסף לתוכניות הנ"ל לעיתים יש
לצרף לבקשה להיתר הבנייה גם אישורים שונים מטעם גופים ציבוריים כגון : פיקוד העורף, מכבי אש, משרד הבריאות
וכדומה.

היתר בנייה לתוספת למבנה – הגשת בקשה להיתר בנייה עבור תוספת הינה דומה להגשת בקשה להיתר מבנה חדש,
אך לרוב קצרה בהרבה. בחוק ישנם הליכי בנייה המוגדרים כ"עבודה מצומצמת" (הקמת גדר, שינוי חזיתות, פרגולה וכדומה).
הליך אישור היתר זה הוא מהיר יחסית.

היתר בנייה לשימוש חורג – שימוש חורג מוגדר בחוק כשימוש במבנה באופן המנוגד לייעוד המופיע בתוכנית המקורית.
הליך אישור היתר בנייה מסוג זה הוא מורכב וממושך יותר, כאשר לעיתים הוא מהווה בסיס לתהליך קבלת רישיון עסק.
גם הליך זה דורש הגשת תוכניות בנייה מפורטות ואישורים שונים כגון פרסום בעיתון, ידיעת השכנים וכדומה.

היתר בנייה לביצוע שינויים פנימיים במבנה משותף – היתר זה מוגש במקרים בהם בעל דירה מעוניין לבצע שינויים
פנימיים בדירתו (פתיחת חלון בבניין ו/או החלפת מערכת ניקוז), אשר ישפיעו באופן כלשהו על מבנה הבניין  או על אחת
מהמערכות המשותפות שלו. גם במקרה זה הגשת הבקשה כוללת תוכניות ואישורים מגורמים שונים.
 


| היתרים || תוספות בניה || תוספת בניה |

facebook

linkedin
  • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
נקסט מדיה - בניית אתרים לעסקים